งานเฟอร์นิเจอร์ไม้ตัวลอยและบิวอินตกแต่งโชว์รูมรถ
งานเฟอร์นิเจอร์ไม้ตัวลอยและบิวอินพร้อมงานสติ๊กเกอร์ตกแต่งร้านค้า
งานเฟอร์นิเจอร์ไม้ตัวลอยและบิวอินตกแต่งบ้านที่พัก